• PR 5104B 防爆中繼器/防爆隔離訊號轉換器

PR 5104B 防爆中繼器/防爆隔離訊號轉換器

範圍 : DC 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA
精度 : 優於 0.1% 所設量程
訊號 : DC 0... 1 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA
電源 : AC 21.6 ... 253 V or DC 19.2... 300 V
型號 : PR 5104B

 • 1或2通道版本
 • 3- / 5端口3.75 kVAC電流隔離
 • 環路電源>危險區域為17.1 V.
 • 20個可編程量測範圍
 • 通過ACDC通用供電

    應用

 • 安裝在危險區域的2線式傳送器的電源電壓和安全柵。
 • 來自危險區域的模擬電流/電壓信號的安全屏障。
 • 1:1或模擬電流/電壓信號的信號轉換。

    技術特點

 • PR 5104B中的20個出廠校準量測範圍可通過內部DIP開關選擇,無需重新校準。可提供特殊量測範圍。
 • PR5104B基於微處理器技術,用於增益和偏移。模擬信號在小於25毫秒的響應時間內傳輸。
 • 輸入,輸出和供電是浮動的和電流分離的。
 • 輸出可以作為有源電流/電壓變送器或2線式傳送器連接。

    安裝/安裝

 • 垂直或水平安裝在DIN導軌上。通過2通道版本,每米可以安裝多達84個通道。
 • 注意:建議使用PR 5104B作為I.S. PR 5331D, PR 5333D, PR 5334B, PR 5343B, PR 6331B, PR 6333B和PR 6334B的屏障。

  詳情請洽業務專員
範圍 : DC 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA
精度 : 優於 0.1% 所設量程
訊號 : DC 0... 1 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA
電源 : AC 21.6 ... 253 V or DC 19.2... 300 V